Onze visie op bouwen

Een optimaal eindresultaat bereik je alleen maar door tijdig de juiste keuzes te maken. Hiervoor is kennis van regelgeving, bouwkosten, materialen en bouw detailleringen onontbeerlijk. Tevens is het van het grootste belang om goede contacten te onderhouden met leveranciers, onderaannemers, architecten, constructeurs en installateurs. Ons streven is er dan ook op gericht om de noodzakelijke kennis en kunde te optimaliseren, dat geldt ook voor onze contacten met alle partners waarmee wij samenwerken.

Onze missie

Wij doen onze uiterste best om het gehele bouwproces op een transparante, heldere en prettige manier te laten verlopen. Zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Voor onze opdrachtgevers willen wij fungeren als steunpilaar, waardoor zij goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Wat wij, naast een perfect eindresultaat, nastreven is dat onze klanten met plezier aan de bouwperiode zullen terugdenken.

Hoe wij werken

Ons streven is om het bouwproces zo duidelijk en transparant mogelijk te maken. Door goed en nauwkeurig te luisteren naar onze opdrachtgevers proberen wij een eerlijk en gedegen advies te geven, vaak ondersteund door een tekening.
Wij helpen en begeleiden u graag om uw verbouwingswensen tot in detail door te denken, in een stadium dat elke wens nog mogelijk is. Hierdoor kunnen wij zeer gedetailleerde offertes verzorgen en ook aanvragen bij onze vaste leveranciers en vakbekwame onderaannemers. Met andere woorden, hoe duidelijker de aanvraag hoe betrouwbaarder en beter de prijs. Tevens kiezen wij er bewust voor om de overheadkosten tot een minimum te beperken.Onze voorkeur gaat zelfs uit naar het werken op basis van een door ons te maken open begroting, zodat de klant precies weet waar hij aan toe is. Alle getallen en bedragen in deze begroting zijn helder, controleerbaar, vooraf bespreekbaar en verrekenbaar. Wij realiseren ons dat deze manier van werken gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Meerdere opdrachtgevers gingen u reeds voor en zijn zeer tevreden, wij brengen u graag met deze mensen in contact.


 • Kennismakingsgesprek

 • Korte uitleg over wie wij zijn en wat u van ons mag verwachten.
 • Inventariseren van wensen en eisen en indien gewenst adviseren vanuit onze expertise.
 • Tevens worden afspraken gemaakt over de aanpak van het offertetraject.
 • Offerte

  U ontvangt van ons in de meeste gevallen een duidelijke schriftelijke en vrijblijvende prijsopgave met indien van toepassing een aanvullende (voorlopige) calculatietekening, waarin onderstaande zaken zijn opgenomen, te weten;

 • Korte omschrijving van de werkzaamheden.
 • Stukken waarop de prijsopgave gebaseerd is.
 • Vaste aanneemsom of regieprijs.
 • Opgave van Btw in de totaalprijs.
 • Zijn er wel- of geen stelposten opgenomen in prijsopgave.
 • Manier van betaling van aanneemsom, meestal in termijnen.
 • Aanvang en uitvoeringsduur van het project.
 • Welke voorwaarden van toepassing zijn, momenteel de AVA 2014.
 • Start voorbereidingstraject

 • Vastleggen definitieve afspraken op basis van offertebespreking en ondertekenen aannemingsovereenkomst.
 • Verzorgen van tekenwerk incl. eventuele constructietekeningen indien van toepassing.
 • Bestellen materialen waarop levertijden van toepassing zijn.
 • Afspraken vastleggen met eventuele derden die bij het project betrokken zijn.
 • Maken definitieve planning in overleg met de opdrachtgever.
 • Start werkzaamheden

 • Uitvoering van alle werkzaamheden in nauw overleg met opdrachtgever.
 • Begeleiding van de werkzaamheden en indien nodig dagelijks mondeling overleg dan wel via e-mail.
 • Oplevering en nazorg

 • Ruim op tijd maken wij een afspraak voor de oplevering met de klant.
 • Ons streven is om het aantal opleveringspunten en/of klachten te beperken tot nul.
 • Wij realiseren ons echter terdege dat het zorgvuldig omgaan met klachten noodzakelijk is, daarom nemen wij uw klachten altijd serieus.
 • Onze overtuiging is dat goede mond- tot -mondreclame de sleutel is tot succes. Wij hebben niks aan ontevreden klanten, zij zullen ons immers nooit aanbevelen bij vrienden en kennissen.

Tevreden klanten


De calculatietekening die door Rob werd gemaakt kon ik meteen gebruiken voor de aanvraag van de bouwvergunning. De voorbereiding en de uitvoering werd door Bouwbedrijf Gerards tot in de puntjes verzorgd. Wij zijn dan ook zeer tevreden over het eindresultaat.

Bouwbedrijf Gerards heeft ons prima en deskundig geadviseerd en begeleid tijdens de renovatie van ons pand uit 1921. De werkzaamheden werden volgens afspraak en in goed onderling overleg uitgevoerd. Kortom wij zijn zeer tevreden!

Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop Rob en Ramon van Bouwbedrijf Gerards de werkzaamheden bij ons hebben verzorgd. Echte vakmensen die het hele traject van voorbereiding tot oplevering voor hun rekening nemen en met je meedenken als klant. We kunnen ze dan ook zeker aanbevelen!


Contactgegevens

Adres
Bouwbedrijf Gerards V.O.F.
Koningsgraven 24
6363BE Wijnandsrade

Contact & Service
info@bouwbedrijfgerards.com
mobiel: 06 46 19 08 62